Försök handla mer hållbart

Shopping,Tips | Thursday November 3 2022 | Comments Off on Försök handla mer hållbart

Att handla mer hållbart har blivit viktigare och viktigare och även mer praktiskt de senaste åren. Idag finns det till och med hela marknadsplatser online specifikt för hållbara produkter och hantverk.

Ett exempel på en sådan marknadsplats är Landshopping där du kan hitta unika hantverk och hållbara produkter.

Varför handla hållbart?

Genom att handla och konsumera på ett mer hållbart sätt hjälper vi till med den stora och mycket viktiga omställningen samhället måste genomgå för att överleva långsiktigt.

Vad betyder det att handla hållbart?

Det finns många definitioner för vad hållbarhet innebär, enligt FN betyder det att ha möjligheten att införskaffa det vi är i behov av för att kunna tillgodose våra behov, utan att riskera framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina.

Vad betyder begreppet hållbarhet i stort?

Hållbarhet bygger på tre principer, eller grundpelare: socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Ekonomiskt värde skapas medan negativa effekter på miljön minskar och mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Detta arbete försöker också öka det positiva värdeskapandet.

Det är ju då självklart det hållbar produktion betyder också. Ekonomiskt värde skapas genom att en produkt som kostar pengar skapas, mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras på arbetsplatsen där produkten är gjord, och produkten görs på ett miljövänligt sätt, därför kommer även det miljömässiga ansvaret in där.