Försök handla mer hållbart

Att handla mer hållbart har blivit viktigare och viktigare och även mer praktiskt de senaste åren. Idag finns det till och med hela marknadsplatser online specifikt för hållbara produkter och hantverk.

Varför handla hållbart?

Genom att handla och konsumera på ett mer hållbart sätt hjälper vi till med den stora och mycket viktiga omställningen samhället måste genomgå för att överleva långsiktigt.

Vad betyder det att handla hållbart?

Det finns många definitioner för vad hållbarhet innebär, enligt FN betyder det att ha möjligheten att införskaffa det vi är i behov av för att kunna tillgodose våra behov, utan att riskera framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina.

Vad betyder begreppet hållbarhet i stort?

Hållbarhet bygger på tre principer, eller grundpelare: socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Ekonomiskt värde skapas medan negativa effekter på miljön minskar och mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Detta arbete försöker också öka det positiva värdeskapandet.

Det är ju då självklart det hållbar produktion betyder också. Ekonomiskt värde skapas genom att en produkt som kostar pengar skapas, mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras på arbetsplatsen där produkten är gjord, och produkten görs på ett miljövänligt sätt, därför kommer även det miljömässiga ansvaret in där.

Sammanfattning

Att handla mer hållbart har blivit allt mer betydelsefullt de senaste åren. Det finns idag en mängd marknadsplatser online som specifikt säljer hållbara produkter och hantverk. Men varför är det viktigt att handla hållbart?

Genom att konsumera på ett mer hållbart sätt hjälper vi till med den stora och mycket viktiga omställningen som samhället behöver genomgå för att överleva långsiktigt. Hållbarhet innebär att vi ska ha möjligheten att införskaffa det vi är i behov av för att kunna tillgodose våra behov, utan att riskera framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina.

Hållbarhet bygger på tre grundpelare: socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Detta innebär att vi måste skapa ekonomiskt värde samtidigt som vi minskar negativa effekter på miljön och respekterar mänskliga behov och sociala rättigheter. Hållbar produktion innebär att en produkt skapas till en kostnad samtidigt som mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras på arbetsplatsen där produkten är gjord och att produkten görs på ett miljövänligt sätt.

Att handla hållbart är enkelt och något som alla kan göra. Genom att göra medvetna val när vi handlar kan vi hjälpa till att skydda vår planet och säkerställa att den fortsätter att vara en hälsosam och trygg plats att leva på för framtida generationer.