Skaffa brunn

Många är nyfikna på tanken att ha en egen brunn och därmed pumpa upp sitt eget vatten till villan eller sommarstugan. Vad ska man tänka på? 

Brunnen

det finns massvis med bestämmelser om hur en brunn ska vara konstruerad för att man säkert kan använda vattnet som samlas i den. Antingen kan man gräva sin egen brunn, vilket kan kosta lite och tar tid. Eller så går man den andra vägen och lägger ett rör direkt från huset ned till vattenkällan.

Servitut

I många fall så måste vattenrör och ledningar korsa andra människors mark eller kommunens mark för att nå vattenkällan. Då kan man begära ett så kallat servitut som utfärdas av Lantmäteriet. Servitutet innebär att grannen eller kommunen ger dig rätten att nyttja deras mark för att dra ledningarna. De behöver inte underhålla rören på något sett och står heller inte som ansvarig om ett rör skulle brista på deras mark (om det inte brister på grund av dem så klart). Servitutet följer med marken, inte ägaren. Så man kan känna sig säker fastän ägaren väljer att sälja.

Ta hand om vattnet

När man har sitt eget vatten blir man säkerligen glad när man ser räkningarna. Dock måste man vara medveten om att egen brunn kommer med eget ansvar. Du står som ansvarig för att vattnet är fri från kemiska och bakteriella föroreningar. Fördelen är att man själv inte påverkas när någon av kommunens ledningar får problem men samtidigt kan inte kommunen hjälpa till om du får problem med din. Ta för vana att göra vattenanalyser varje år.

Ser vattnet missfärgat ut eller smakar/doftar konstigt? Då ska man inte chansa utan skicka iväg det på analys. Det finns företag online där man kan beställa hem analysprover som sedan skickas till laboratoriet i Linköping för analys. Renton skickar även med instruktioner om hur man tar provet och kan sedan hjälpa till om det skulle vissa sig att brunnen behöver vattenrening.